Saturday, 3 December 2011

Jenis-jenis Jadual Waktu

Jadual waktu adalah penting dalam pengurusan masa seseorang. Jadual yang bagus akan membantu murid-murid belajaran dan menguruskan kerja hariannya dengan berkesan dan efektif. Berikut merupakan jenis-jenis jadual yang boleh dijadikan sebagai panduan semasa murid-murid hendak menghasilkan Jadual Waktu sendiri.


0 comments:

:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:

Post a Comment